• Organisationen

  Organisationen

  Ekonomiska föreningar och solidariska bönder, treklövern, affärsdrivande dotterbolag och en byrålåda.

  Läs mer om detta
 • Medlemmarna

  Medlemmarna

  Riksförbundsstämmor och medlemsdemokrati, medlemsutbildningar, banbrytande konsultföretag och försäkringslösningar samt kampsånger.

  Läs mer om detta
 • Uppdraget

  Uppdraget

  Jordbruksprisförhandlingar, arbetsskyddspropaganda, avbytare och lantbrukshälsa, böcker, tidningar och film samt det internationella engagemanget.

  Läs mer om detta
 • Visionerna

  Visionerna

  Idéerna, matkvalitén, miljöfrågorna, djurhållningen, ett modigt spårbyte, framgångsrika kampanjer och hur LRF tog Sverige in i EU.

  Läs mer om detta
 • Människorna

  Människorna

  Lantbrukskooperationens fader, första kvinnan i styrelsen, en humanistisk entreprenör, kvinnan bakom en framgångsrik kokbok och karikatyrtecknaren som illustrerade jordbrukspolitiken.

  Läs mer om detta

Unga bönder lobbar för framtiden

LRF Ungdomen, som bildades 1990, vill påverka framtidens jord- och skogsbruk och inspirera fler att arbeta inom de gröna näringarna.
Läs hela artikeln

En röst i kulturdebatten

På LRFs förbundsstämma 1974 antogs ett nytt, ambitiöst kulturprogram. Kulturrådet bildades, vars uppdrag var att verka för att göra kulturen tillgänglig för alla. Läs hela artikeln

En framsynt kvalitetsstämpel

Svenskt Sigill - logotyp

Symbolen Svenskt Sigill har varit både ifrågasatt och uppskattad. Den har ställt stora krav på de anslutna företagen, men samtidigt gett vägledning till en mer hållbar produktion. Läs hela artikeln

Framgångsrikt skolmatsprojekt

Det är viktigt att skolelever äter bra och får en positiv inställning till mat. Därför inledde LRF på 1980-talet ett arbete med att förbättra skolmaten.
Läs hela artikeln