En särskild typ av jordbruk som skulle vara bärkraftiga heltidsföretag i skogslänen och som var ett resultat av 1961 års jordbrukspolitik. KR står för Koncentrerad Rationalisering.