Begrepp myntat av Wilhelm Moberg och det syftar på böndernas misstänksamhet mot överhet och frihetslängtan.