Filmer

Här kan du se LRFs historia dokumenterad på film, från grundandet av RLF 1929 via Bondetåget 1985 till flytten till nya huvudkontoret i Stadshagen 2007. Merparten av filmerna är producerade av LRFs eget filmbolag SoL-film tillsammans med Föreningen Skogs- och Lantbruksfilm.SoL-films logotyp, cirka 1968

Filmbolaget SoL-film upphörde att vara i LRFs ägo i slutet av 1980-talet. Föreningen Skogs- och Lantbruksfilm har sedan 1937 deltagit i produktion av informations- och utbildningsfilmer för jordbrukssektorn och är fortfarande aktiva. Föreningens medlemmar består av skolor, föreningar och andra organisationer med koppling till skog och lantbruk. För att se deras utbud här.

Läs mer om SoL-film.

Alla filmer

Filmer ur arkivet

Filmer från artiklar på denna webbsida