Anders Gidlöf

Anders Gidlöf är fil. mag. i kulturgeografi och historia, verksam som arkivarie/projektledare vid Centrum för Näringslivshistoria. Han har tidigare varit redaktör för böckerna ”Bankfolk, blåställ och butiksbiträden - En fotografisk bildskatt från Stockholm” och ”Historien om Ahlsell” (tillsammans med Anders Johnson).