Cecilia Bygdell

Cecilia Bygdell är antikvarie på Upplandsmuseet där hon arbetar med samtidsdokumentation. Hon är även doktorand i kulturgeografi vid Uppsala universitet, och  forskar om åldrande på den svenska landsbygden.