Eva Häggmark

Eva Häggmark är journalist och språkkonsult i svenska.
Hon arbetar som redaktör på Centrum för Näringslivshistoria.