Jan de Woul

Jan de Woul var en mycket kunnig och omtyckt medarbetare inom LRF. Han anställdes 1974 och hade ett antal chefsbefattningar inom förbundet. Bland annat var han under många år chef för sekretariatet och styrelsens sekreterare. Efter pensioneringen 2007 ville han gärna sammanfatta både sin egen karriär och summera LRFs insatser från 1971 och framåt. Resultatet blev alla de initierade faktatexter och tabeller som nu publiceras på den här webbplatsen. Sammantaget utgör de ovärderlig insiderinformation för de som intresserar sig för hur organisationen varit uppbyggd och fungerat.  

Jan var Stockholmare och tog studentexamen vid Beskowska skolan. Därefter tog han en pol. mag. vid Stockholms universitet. Intresset för samhällsfrågor med anknytning till jord och skog ledde in Jan på en yrkesbana inom det agrara området. Särskilt kom han att intressera sig för skyddet av den enskilda äganderätten för alla som äger jord och skog. Efter en tids sjukdom gick han bort i februari 2011.

Hela Jan de Wouls pdf med komplettering av Peter Lundberg 1971 - 2011 kan laddas ner här.