Karin Jansson Myhr

Karin Jansson Myhr arbetar som redaktör på Centrum för Näringslivshistoria. Hon har i över 20 års tid arbetat som journalist och skribent för ett flertal tidningar och publikationer. Hon har också en fil kand-examen i ekonomisk historia.