Lisa Qviberg

Lisa Qviberg är fil.mag. i historia och arkivarie vid Regeringskansliet med ett förflutet vid Centrum för Näringslivshistoria. Hon har stor erfarenhet av arkivforskning och medverkar regelbundet i tidskrifter med artiklar om näringslivshistoria samt släkt- och personforskning.