Reine Rydén

Reine Rydén är docent i historia och lektor vid institutionen för ABM, Uppsala universitet. Han disputerade 1998 med avhandlingen ”Att åka snålskjuts är icke hederligt” – De svenska jordbrukarnas organiseringsprocess 1880-1947 och har också forskat om ekologiskt jordbruk och jordbrukspolitik.